blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันศุกร์, มิถุนายน 11, 2553

คุณสมบัติ DataType

Text (ค่าเริ่มต้น) ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลข เช่นเดียวกับตัวเลขที่ไม่มีการคำนวณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ สามารถมีได้สูงสุดถึง 255 อักขระ หรือมีความยาวที่ตั้งค่าโดยคุณสมบัติ FieldSize ค่าใดค่าหนึ่งที่น้อยกว่า Microsoft Access จะไม่จองพื้นที่ว่างสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของเขตข้อมูลที่เป็นข้อความนี้


Memo ข้อความที่ยาว หรือข้อความและตัวเลขผสมกัน สามารถมีสูงสุดได้ถึง 65,535 อักขระ (ถ้าเขตข้อมูลที่เป็นชนิด Memo นี้ถูกจัดการผ่าน DAO และมีเฉพาะข้อความ และตัวเลข [ไม่ใช่ข้อมูลแบบไบนารี] ที่ถูกจัดเก็บไว้แล้ว ขนาดของเขตข้อมูล Memo นี้ถูกจำกัดโดยขนาดของฐานข้อมูล)

Number ข้อมูลตัวเลขซึ่งถูกใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าชนิด Number ที่ระบุ ให้ดูที่หัวข้อคุณสมบัติ FieldSize 1, 2, 4 หรือ 8 ไบต์ (16ไบต์ ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ถูกตั้งค่าเป็น Replication ID)

Date/Time ค่าของวันที่และเวลา ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 100 ถึงปีคริสต์ศักราช 9999 ขนาด 8 ไบต์

Currency ค่าเงินตราและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งมีทศนิยมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก มีความแม่นยำถึง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม และ 4 หลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ขนาด 8 ไบต์

AutoNumber ตัวเลขที่เรียงลำดับ (เพิ่มขึ้นทีละ 1) โดยไม่ซ้ำ หรือตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดย Microsoft Access เมื่อใดก็ตามที่มีระเบียนเพิ่มเข้ามายังตาราง เขตข้อมูลที่เป็น AutoNumber ไม่สามารถปรับปรุงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อคุณสมบัติ NewValues ขนาด 4 ไบต์ (16 ไบต์ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ถูกตั้งค่าเป็น Replication ID)

Yes/No ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่มีเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น (Yes/No, True/False หรือ On/Off) ขนาด 1 บิต

OLE Object วัตถุ (เช่น กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, กราฟิก, เสียง หรือข้อมูลไบนารีอื่น ๆ) ที่ถูกเชื่อมโยงกับ หรือถูกฝังตัวอยู่ในตาราง Microsoft Access ขนาดสามารถมีได้สูงสุดถึง 1 กิกะไบต์ (จำกัดตามขนาดพื้นที่ว่างของดิสก์)

Hyperlink ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลขที่จัดเก็บอยู่ในรูปของข้อความ และถูกใช้เป็นที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ โดยที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถมีได้ถึง 3 ส่วน ดังนี้ text to display ข้อความที่ปรากฏในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม address เส้นทางไปยังแฟ้ม (เส้นทาง UNC ) หรือเพจ (URL) subaddress ตำแหน่งที่ตั้งภายในแฟ้มหรือเพจ screentip ข้อความที่แสดงขึ้นมาเป็นคำแนะนำเครื่องมือ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแทรกที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติในเขตข้อมูล หรือตัวควบคุม คือการคลิกที่ การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนู แทรก แต่ละส่วนใน 3 ส่วนของชนิดข้อมูล Hyperlink สามารถประกอบด้วยอักขระมากถึง 2048 ตัว

ที่มา http://www.webthaidd.com/access/webthaidd_article_410_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น