blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันพุธ, ธันวาคม 21, 2554

ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่ง ชื่อ URL Blog

ชื่อ xxxxxxxxxxxxx
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/x เลขที่ xx
url blog http://xxxxxxx .blogspot.com/
ชื่ออีเมล xxxxxxxxxxx@gmail.com

วันอังคาร, ธันวาคม 20, 2554

ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่ง ชื่อ URL ไซด์

รูปแบบ

ชื่อ ..............................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/.... เลขที่ .......
ชื่อไซด์ https://sites.google.com/site/......................
ชื่ออีเมล ............................. @gmail.com

วันเสาร์, กรกฎาคม 16, 2554

คำคม..โดนใจสุดสุด

FWdmail
"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes."

- - Benjamin Disraeli - -

ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

---------------------------------------------------------------------------------------

"You get the best out of others when you give the best of yourself."

- - Harvey Firestone - -

"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป"

---------------------------------------------------------------------------------------

"If you always do what interests you, then at least one person is pleased."

- - Katherine Hepburn - -

ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

---------------------------------------------------------------------------------------

"Only two things are infinite, the universe and human stupidity,

and I'm not sure about the former."

- - Albert Einstein - -

มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

"Life remains the same until the pain of remaining the same

becomes greater than the pain of change."

- - Anonymous - -

ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง

---------------------------------------------------------------------------------------

"He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all."

- - Anonymous - -

เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป

เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน

เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป

เขา..สูญเสียมากกว่า

เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา

เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ

---------------------------------------------------------------------------------------

"The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi."

- - Anonymous - -

ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

---------------------------------------------------------------------------------------

"The only thing in life achieved without effort is failure."

- - Anonymous - -

มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

---------------------------------------------------------------------------------------

"Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them."- - Anonymous - -

บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

---------------------------------------------------------------------------------------

"No bird soars too high if he soars with his own wings."

- - William Blake - -

ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง

---------------------------------------------------------------------------------------

"Obstacles are those frightful things you see

when you take your eyes off your goals."

- - Anonymous - -

อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

---------------------------------------------------------------------------------------

"Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon,

and the deeper it sinks into, the mind."

- - Samuel Taylor Coleridge - -

คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

"There is nothing either good or bad but thinking makes it so."

- - W.Shakespeare - -

ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

---------------------------------------------------------------------------------------

"Great minds discuss ideas; Average minds discuss events;

Small minds discuss people."

- - Anonymous - -

จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

---------------------------------------------------------------------------------------

"Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it."

- - D.Kaye - -

ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

---------------------------------------------------------------------------------------

"Forgive your enemies, but never forget their names."

- - J.F.Kennedy - -

จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด

---------------------------------------------------------------------------------------

"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."

- - T.Roosevelt - -

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

---------------------------------------------------------------------------------------

"If you want to increase your success rate,double your failure Rate."

- - T.Watson Jr (Founder of IBM) - -

ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

---------------------------------------------------------------------------------------

"Even a Step back can be fatal."- - W.Brudzinski - -

แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

---------------------------------------------------------------------------------------

"Imagination is more important than knowledge."

- - Albert Einstein - -

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี

---------------------------------------------------------------------------------------

"The reward of a good thing well done is to have it done."

- - Ralph Waldo Emerson - -

รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา

---------------------------------------------------------------------------------------

"You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?"

- - George Bernard Shaw - -

คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า"ทำไม" ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า "ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ"

---------------------------------------------------------------------------------------

"Do what you can, with what you have, where you are."

- - Theodore Roosevelt - -

ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่

---------------------------------------------------------------------------------------

"Freedom is nothing else but a chance to do better."

- - Albert Camus - -

อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

---------------------------------------------------------------------------------------

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

- - Eleanor Roosevelt - -

อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

"God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest".

- - Anonymous - -

พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

"When life is giving you a hard time, try to endure and live through it.

You must never run away from a problem.

Convince yourself that you will survive and get to the other side."

- - Margaret Ramsey * British literary agent - -

เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมันไปได้

---------------------------------------------------------------------------------------

"There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!"

- - Anonymous - -

ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์

---------------------------------------------------------------------------------------

"First say to yourself what you would be, and then do what you have to do."

- - Epictetus (55-135 C.E.) - -

สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ

---------------------------------------------------------------------------------------

"A person who lives right, and is right, has more power in their silence

than another has by words."

- - Phillips Brook - -

บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น

---------------------------------------------------------------------------------------

"Life is like a box of choclates."

- - F.Gump - -

ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------

"Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail."

- - Anonymous - -

ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

---------------------------------------------------------------------------------------

"It is never too late to be what you might have been."

- - George Eliot - -

ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

---------------------------------------------------------------------------------------

"Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment."

- - Ralph waldo Emerson - -

อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์

---------------------------------------------------------------------------------------

"Learn from the mistakes of others.

You can't live long enough to make them all yourself."

- - Anonymous - -

จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง

---------------------------------------------------------------------------------------

"This year's success was last year's impossibility."

- - Anonymous - -

ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา

---------------------------------------------------------------------------------------

"Who never made a mistake never made a discovery."

- - Soren Kierkegaard - -

คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด

---------------------------------------------------------------------------------------

"Praise the bridge that carried you over."

- - George Colman - -

จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา

---------------------------------------------------------------------------------------

To follow, without halt, one aim: There is the secret of success."

- - Anna Pavlova - -

เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย

---------------------------------------------------------------------------------------

"Our deeds determine us, as much as we determine our deeds."

- - George Eliot - -

การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ

---------------------------------------------------------------------------------------

"The difference between the impossible and the possible

lies in a man's determination."

- - Tommy Lasorda - -

เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

---------------------------------------------------------------------------------------

"If you don't stand for something, you'll fall for anything."

- - Anonymous - -

ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง

---------------------------------------------------------------------------------------

"It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself."

- - Eleanor Roosevelt - -

ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

---------------------------------------------------------------------------------------

"A wise man will make more opportunities than he finds."

- - Francis Bacon - -

คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

---------------------------------------------------------------------------------------

"We write our own destiny. We become what we do."

- - Madame Chiang Kai-Shek - -

ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ

---------------------------------------------------------------------------------------

"Well done is better than well said."

- - Ben Franklin - -

การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

---------------------------------------------------------------------------------------

"Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it."

- - Ferris Bueller, "Ferris Bueller's Day Off" - -

ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป

---------------------------------------------------------------------------------------

Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.

- - H.Hesse - -

ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

---------------------------------------------------------------------------------------

"Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them."

- - Colton - -

ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ

---------------------------------------------------------------------------------------

"Do or do not; there is no try."

- - Yoda - -

การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด

---------------------------------------------------------------------------------------

"He who knows little often repeats it."

- - Thomas Fuller - -

ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน

---------------------------------------------------------------------------------------

"Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get."

- - A.Schopenhauer - -

ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

"Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first."

- - Fredrick Wilcox - -

พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่

---------------------------------------------------------------------------------------

"You don’t get harmony when everybody sings the same note."

- - Doug Floyd - -

คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน

---------------------------------------------------------------------------------------

"Thinking: The talking of the soul with itself."

- - Plato - -

การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

---------------------------------------------------------------------------------------

"Nature is as complex as it need to be.... and no more."

- - Albert Einstein - -

ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

Heaven never helps the men who will not act.

- - Henry Bergson - -

สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน

---------------------------------------------------------------------------------------

Move out man! Life is fleeting by.

Do something worthwhile, before you die.

Leave behind a work sublime,

that will outlive you and time.

- - Alfred A. Montepert - -

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก

ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย

ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย

มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป

---------------------------------------------------------------------------------------

Seize the day. Make your lives extraordinary.

- - From The Dead Poets Society - -

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

---------------------------------------------------------------------------------------

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

- - Robert F. Kennedy - -

คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

---------------------------------------------------------------------------------------

It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.

- - Andr Gide - -

มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

---------------------------------------------------------------------------------------

If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.

- - Voltaire - -

ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

---------------------------------------------------------------------------------------

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,

but you cannot fool all the people all the time.

- - Abraham Lincoln - -

คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

---------------------------------------------------------------------------------------

ware of small expenses; a small leak will sink a great ship.

- - Benjamin Franklin - -

จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม

---------------------------------------------------------------------------------------

You know you're old when the candles cost more than the cake.

- - Bob Hope - -

คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด

---------------------------------------------------------------------------------------

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.

- - Jeanne Moreau - -

อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้

---------------------------------------------------------------------------------------

When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.

- - Kenneth Kaunda - -

เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย

---------------------------------------------------------------------------------------

If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.

- - Henry Miller - -

เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------

The ripest peach is highest on the tree.

- - James Whitcomb Riley - -

ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

---------------------------------------------------------------------------------------

And he that strives to touch the stars,

Oft stumbles at a straw.

- - Edmund Spenser - -

คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย

---------------------------------------------------------------------------------------

It takes two flints to make a fire.

- - Louisa May Alcott - -

ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้

---------------------------------------------------------------------------------------

We boil at different degrees.

- - Ralph Waldo Emerson - -

คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

---------------------------------------------------------------------------------------

Let not the sun go down upon your wrath.

- - Ephesians 4:26 - -

อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

---------------------------------------------------------------------------------------

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.

They must be felt with the heart.

- - Helen Keller - -

สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

---------------------------------------------------------------------------------------

Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.

- - Dr. Robert D. Ballard - -

จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้

---------------------------------------------------------------------------------------

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

- - Theodore Roosevett - -

สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน

---------------------------------------------------------------------------------------

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness,

thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.

- - Paramahansa Yogananda - -

มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว

และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

---------------------------------------------------------------------------------------