blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันจันทร์, มิถุนายน 14, 2553

ศัพท์โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

ให้นักเรียนส่งคำศัพท์ในMicrosoft Office Word 2007 ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลเป็นภาษาไทย
ตามรูปแบบด้านล่าง เช่น
ชื่อ...............................................................ชั้น...................................... เลขที่ .......................
cut (คัท) ตัด

17 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2553 12:50

  ชื่อ ด.ญ. สุชญา พูลวิชา

  ชั้น ม.1/1 เลขที่ 26

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2553 12:24

  ชื่อ ด.ญ.ณัฐริญา ยังมีสุข
  ชั้น ม.1/1 เลขที่ 16
  1.cat (คัท) ตัด
  2.Copy (ก๊อบปี้) ลอกแบบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2553 17:17

  ชื่อ ด.ญ. พรรณประภา สุนทร ชั้น ม1/1 เลขที่ 15
  1. home
  2. insert
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer
  12. page
  13. of
  14. cat
  15. copy

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2553 17:23

  ด.ญ. มนต์นภา ทางาม
  ชั้น ม.1/1 เลขที่22
  1.Cat
  2.Copy
  3.Home
  4.Insert
  5.Page Layoul
  6.Relerences
  7.Mailings
  8.Revew
  9.Viem
  10.Shapes
  11.Header
  12.Design
  13.Footer
  14.Page
  15.Of

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2553 17:18

  ชื่อ ด.ญ. พรรณประภา สุนทร ชั้น ม1/1 เลขที่ 15
  1. home (โฮม) หน้าแรก
  2. insert (อินเสริท) แทรก
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer (ฟูทเทอร์)
  12. page
  13. of (ออฟ)
  14. cat (คัท) ตัด
  15. copy (คอพอิ) คัดลอก

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2553 11:57

  Home (โฮม) หน้าแรก
  insert (อินเสริท) แทรก
  viem
  shapes
  header
  cat (คัท) ตัด
  of (ออฟ)
  copy คอพอิ) คัดลอก
  page (ฟูทเทอร์)
  pagelayoul
  relerences
  malilngs
  design

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2553 15:30

  ชื่อ ด.ญ.ธิตินันท์ จันทร์อำ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 14
  1. home (โฮม) หน้าแรก
  2. insert (อินเสริท) แทรก
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer (ฟูทเทอร์)
  12. page
  13. of (ออฟ)
  14. cat (คัท) ตัด
  15. copy (คอพอิ) คัดลอก

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2553 15:32

  ชื่อ ด.ญ.เจนจิรา อาจเพ็ญ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 12
  1. home (โฮม) หน้าแรก
  2. insert (อินเสริท) แทรก
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer (ฟูทเทอร์)
  12. page
  13. of (ออฟ)
  14. cat (คัท) ตัด
  15. copy (คอพอิ) คัดลอก

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2553 15:34

  ชื่อ ด.ญ.ศิวารินทร์ ยอดพะเนาว์ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 17
  1. home (โฮม) หน้าแรก
  2. insert (อินเสริท) แทรก
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer (ฟูทเทอร์)
  12. page
  13. of (ออฟ)
  14. cat (คัท) ตัด
  15. copy (คอพอิ) คัดลอก

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2553 14:31

  ชื่อ ด.ญ.สุภลักษณ์ แหวนเพชร ม.1/11.Cat
  2.Copy
  3.Home
  4.Insert
  5.Page Layoul
  6.Relerences
  7.Mailings
  8.Revew
  9.Viem
  10.Shapes
  11.Header
  12.Design
  13.Footer
  14.Page
  15.Of

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2553 14:32

  ชื่อ ด.ญ.นัฐวรรณ เลาะไธสงค์ ม.1/11. home (โฮม) หน้าแรก
  2. insert (อินเสริท) แทรก
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer (ฟูทเทอร์)
  12. page
  13. of (ออฟ)
  14. cat (คัท) ตัด
  15. copy (คอพอิ) คัดลอก

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 18:02

  ชื่อ ด.ช วันชัย บัวนาค ชั้น ม.1/1 เลขที่2
  (1) home
  (2) insert
  (3) pagelayoul
  (4) relerences
  (5) malilngs
  (6) review
  (7) viem
  (8) shapes
  (9) header
  (10) design
  (11) footer
  (12) page
  (13) of
  (14) cat
  (15) copy

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2553 12:42

  pqge layot ( เพจ เลยอท)

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 13:08

  ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญเชิด ชั้น ม1/1 เลขที่ 9
  2.Copy
  3.Home
  4.Insert
  5.Page Layoul
  6.Relerences
  7.Mailings
  8.Revew
  9.Viem
  10.Shapes
  11.Header
  12.Design
  13.Footer
  14.Page
  15.Of

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 13:10

  ด.ช.ฐาปกรณ์ หลงมา ชั้น ม1/1 เลขที่ 5
  1. home (โฮม) หน้าแรก
  2. insert (อินเสริท) แทรก
  3. pagelayoul
  4. relerences
  5. malilngs
  6. review
  7. viem
  8. shapes
  9. header
  10. design
  11. footer (ฟูทเทอร์)
  12. page
  13. of (ออฟ)
  14. cat (คัท) ตัด
  15. copy (คอพอิ) คัดลอก

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 13:10

  ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วระวัง ชั้น ม.1/1 เลขที่7
  2.Copy
  3.Home
  4.Insert
  5.Page Layoul
  6.Relerences
  7.Mailings
  8.Revew
  9.Viem
  10.Shapes
  11.Header
  12.Design
  13.Footer
  14.Page
  15.Of

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2553 13:16

  ชื่อ ด.ญ.ณัฐริญา ยังมีสุข
  ชั้น ม.1/1 เลขที่ 16
  1.cat (คัท) ตัด
  2.Copy (ก๊อบปี้) ลอกแบบ
  3.Home
  4.Insert
  5.Page Layoul
  6.Relerences
  7.Mailings
  8.Revew
  9.Viem
  10.Shapes
  11.Header
  12.Design
  13.Footer
  14.Page
  15.Of

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น